24/04/2017

Publius aanbevolen door Legal 500 2017

Publius wordt aanbevolen in de categorie Environment. 'In het bijzonder worden 3 vennoten genoemd: ‘Publius has a particularly strong following of public sector clients, such as local and regional authorities, and also acts for private companies. Steve Ronse is representing the Flemish government in a climate change case involving hundreds of claimants. Dirk Van Heuven heads the team, which includes Günther L’heureux.’

12/01/2017

Roel Meeus publiceert over lage-emissiezones (T.Gem. 2016, 245-254)

In de 4e en laatste aflevering van het Tijdschrift voor gemeenterecht van 2016 heeft Roel een artikel gepubliceerd over ‘Gemeenten en lage-emissiezones’. In dit artikel bespreekt Roel het Vlaams regelgevend kader dat de gemeenten de mogelijkheid biedt om een lage-emissiezone in te voeren op hun grondgebied. Het artikel gaat ook dieper in op de eerste lage emissiezone van Vlaanderen die op 1 februari 2017 in werking treedt in de Antwerpse binnenstad.

Blog Publius Nieuws
Tags Milieurecht, Roel Meeus
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/10/2016

Günther L’heureux schrijft noot ‘Milderende maatregelen, compenserende maatregelen en (autonome) instandhoudingsmaatregelen: what’s in a name?’ (MER 2016, afl. 3, 240-245)

Aan de hand van het arrest van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Xe Kamer, nr.233.000 van 20 november 2015 in de zaak A. 214.861/X-16.131 bespreekt Günther uitvoerig het onderscheid tussen milderende, compenserende en (autonome) instandhoudingsmaatregelen in het kader van de habitattoets.

06/06/2016

Steve Ronse en Deborah Smets publiceren artikel: ‘Het Verzameldecreet: een update van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ (TROS 2016, nr. 81, 27-36).

In dit artikel bespreken Steve en Deborah, samen met Geert Debersaques, de impact van het decreet van 18 december 2015 ‘houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie’ (Verzameldecreet) op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Omgevingshandhavingsdecreet.

Blog Publius Nieuws
Tags Deborah Smets, Milieurecht, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/04/2014

Publius aanbevolen in de 2014-editie van Legal500

Ook dit jaar wordt Publius aangeprezen door Legal500 voor de categorie Environment: ‘Boutique firm Publius focuses on public law, including administrative, environmental, energy and climate change law. Günther L’heureux wordt in deze editie in het zonlicht gesteld: Günther L’heureux a specialist in the area, recently advised a major telecoms operator on issues relating to building and environmental permits’.

We zijn trots om tussen de grote namen te staan.

Blog Publius Nieuws
Tags Günther L'heureux, Milieurecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht