10/05/2018

Merlijn De Rechter spreekt over het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid (31 mei 2018, Beringen, United Experts)

Merlijn zal het o.m. hebben over decretale doelstellingen, de juridische basis voor kleinhandelsvestigingen, verminderde vergunningsplicht, de uitbreiding van het toetsingskader, de nieuwe vergunningsprocedure met verruimde inspraakmogelijkheden, de vervalregeling, de rol van handelsvestigingsconvenanten en de volledig hervormde gedepenaliseerde handhaving.

Blog Publius Nieuws
Tags Integraal handelsvestigingenbeleid, Merlijn De Rechter
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/07/2017

Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper publiceren artikel 'Het decreet integraal handelsvestigingenbeleid. Een (r)evolutie' (T.Gem. 2017 nr.2, 78-89)

Door de zesde staatshervorming werd de materie inzake handelsvestigingen – grootschalige winkels – overgeheveld naar de gewesten. Na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest beschikt nu ook het Vlaams Gewest over een geregionaliseerde handelsvestigingsreglementering. Het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (verder ook Handelsvestigingsdecreet genoemd), dat op 29 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, schaft de federale Handelsvestigingswet van 13 augustus 20045 geheel af en introduceert een volledig nieuw regelgevend kader dat aansluit bij de nieuwe omgevingsvergunningsreglementering. In dit artikel geven Dirk en Leandra een eerste toelichting bij het nieuwe decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid. Daarbij wordt vooral de aandacht besteed aan wat verandert, met een bijzondere focus op de voor gemeenten relevante veranderingen.

29/06/2017

Deborah en Leandra spreken op Studiedag Omgeving (1 december 2017, Escala)

Op 1 december 2017 spreken zowel Deborah Smets als Leandra Decuyper op de Studiedag Omgeving, georganiseerd door Escala.

Deborah zal er spreken over het plan-MER-integratiedecreet, terwijl Leandra een toelichting zal geven bij de nieuwe handelsvestigingsreglementering.

U vindt hier meer details over de studiedag, alsook een link naar de inschrijvingspagina.

08/06/2017

Leandra spreekt op studiedag Decreet Handelsvestigingsbeleid 2017 (4 oktober 2017, SPRYG)

Op 29 juli 2016 werd Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hoofdstukken met betrekking tot planning, visievorming en handelsvestiginsgconvenanten zijn inmiddels in werking getreden. Op 1 januari 2018 treedt ook het gedeelte met betrekking tot de 'omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten' in werking, hetgeen ongetwijfeld wijzigingen teweeg zal brengen in het huidige vergunningenbeleid in Vlaanderen. Leandra Decuyper spreekt over Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB): wat, wanneer en waarom? Ze bespreekt onder andere het doel en de impact van het IHB voor een lokaal bestuur, begrippenkader, de toegevoegde waarde van een visie op maat, analyses van de bestaande situatie, de individuele vergunningsaanvraag, beschikbare en toepasbare planinstrumenten, alsmede een overzicht van de basisdoelstellingen over de beleidsfasen heen. Voor meer info over deze studiedag klik je hier.

Blog Publius Nieuws
Tags Integraal handelsvestigingenbeleid, Leandra Decuyper
Stel hier je vraag bij dit blogbericht