14/09/2017

Openbaar onderzoek GBP: de ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil veranderingen aanbrengen aan het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), om de aanleg mogelijk te maken van een ondergrondse noord-zuidverbinding voor het openbaar vervoer tussen Haren en Vorst. In dat kader wordt er van 1 september tot en met 30 oktober 2017 een openbaar onderzoek gehouden naar het ontwerp en het bijbehorende milieueffectenrapport (MER). Klik hier voor meer info.

24/04/2017

Publius aanbevolen door Legal 500 2017

Publius wordt aanbevolen in de categorie Environment. 'In het bijzonder worden 3 vennoten genoemd: ‘Publius has a particularly strong following of public sector clients, such as local and regional authorities, and also acts for private companies. Steve Ronse is representing the Flemish government in a climate change case involving hundreds of claimants. Dirk Van Heuven heads the team, which includes Günther L’heureux.’

25/10/2016

Günther L’heureux schrijft noot ‘Milderende maatregelen, compenserende maatregelen en (autonome) instandhoudingsmaatregelen: what’s in a name?’ (MER 2016, afl. 3, 240-245)

Aan de hand van het arrest van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Xe Kamer, nr.233.000 van 20 november 2015 in de zaak A. 214.861/X-16.131 bespreekt Günther uitvoerig het onderscheid tussen milderende, compenserende en (autonome) instandhoudingsmaatregelen in het kader van de habitattoets.