23/02/2017

Dirk Van Heuven spreekt over artikel 159 GW (7 maart 2017, Studiecyclus permanente vorming Jonge Balie Kortrijk)

Artikel 159 GW was bedoeld als een bescherming tegen de almachtige overheid. Inmiddels is artikel 159 GW verworden tot een aanvalsinstrument van de burger tegen de overheid, van de ene burger tegen de andere burger en soms zelfs van de overheid tegen de burger. Dirk Van Heuven gaat in op de oorsprong van artikel 159 GW, geeft toelichting bij de huidige rechtspraak (met nog steeds de discrepantie tussen de administratieve en gewone rechters) en gaat tenslotte uitvoerig in op de perverse effecten van artikel 159 GW. Hij eindigt zijn toespraak met een oproep om komaf te maken met dit heilige huisje. Meer informatie over deze studieavond en over de andere topics die aan bod komen leest u hier . De slides zullen na afloop op op onze website gepubliceerd worden.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht