04/09/2015

Dirk Van Heuven publiceert artikel ‘Schadebeperkend handelen levert soms … schadeveroordeling op !’

In deze noot, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gemeenterecht 2/15 (p. 126-127) annoteert Dirk een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 2 oktober 2014 waarbij de burgemeester die een gebouw had opgeëist voor de tijdelijke huisvesting van ‘indignados’ volgens de rechtbank foutief gehandeld had door de eigenaar niet op de hoogte te hebben gebracht van het risico dat daarmee gepaard ging. De burgemeester had tot deze maatregel besloten om te vermijden dat er schade zou worden aangebracht op en in de omgeving van de openbare weg, zouden de indignados verplicht geweest zijn in open lucht te overnachten. Of hoe een keuze om schade te vermijden, uiteindelijk schade heeft opgeleverd…

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
28/04/2015

Publius (opnieuw) aanbevolen door Chambers 2015

Publius werd ook dit jaar aangeprezen in Chambers als specialist in publiek recht: 'Dirk Van Heuven is noted for his extensive experience in this sector. He frequently advises the City of Antwerp on its public law issues. Steve Ronse is commended for his work for local authorities in the Flemish Region of the country. He recently represented the Belgian Ministry of Justice in constitutional proceedings.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/04/2015

Handboek verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid verschenen

Onlangs verscheen het handboek Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid. Voorbeelden van stedenbouwkundige voorschriften voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen in functie van de zorg voor onroerend erfgoed. Publius was betrokken bij de inhoudelijke opmaak van dit handboek.

Klik hier om de publicatie te downloaden.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht