23/02/2017

Publius verwelkomt 2 nieuwe stagiairs

Matthias Castelein vervoegt in maart het team van Sofie Logie. Hij is naast master in de rechten ook master in de geschiedenis. De voorbije jaren was hij assistent aan de KU Leuven. Hij diende recent zijn proefschrift in.

Maïté Bultheel studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij volgt thans een master Europees recht aan de ULB. Zij vervoegt het team van Dirk Van Heuven.

Zo komt onze teller op 17 advocaten.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Maïté Bultheel, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/02/2017

Dirk Van Heuven spreekt over artikel 159 GW (7 maart 2017, Studiecyclus permanente vorming Jonge Balie Kortrijk)

Artikel 159 GW was bedoeld als een bescherming tegen de almachtige overheid. Inmiddels is artikel 159 GW verworden tot een aanvalsinstrument van de burger tegen de overheid, van de ene burger tegen de andere burger en soms zelfs van de overheid tegen de burger. Dirk Van Heuven gaat in op de oorsprong van artikel 159 GW, geeft toelichting bij de huidige rechtspraak (met nog steeds de discrepantie tussen de administratieve en gewone rechters) en gaat tenslotte uitvoerig in op de perverse effecten van artikel 159 GW. Hij eindigt zijn toespraak met een oproep om komaf te maken met dit heilige huisje. Meer informatie over deze studieavond en over de andere topics die aan bod komen leest u hier . De slides zullen na afloop op op onze website gepubliceerd worden.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
27/01/2017

Ook in 2017 sponsort Publius het SAM-project van Lions Club Kortrijk Mercurius.

Publius schenkt samen met 99 andere ondernemers dagelijks 1 euro gedurende 366 dagen aan het SAM (Student Academie Mercurius)-project van Lions Club Kortrijk Mercurius, waar Dirk Van Heuven lid van is. Dit project ondersteunt kanszoekende studenten met potentieel om verder te studeren maar daarvoor niet de financiële middelen, noch omkadering hebben. Dirk begeleidt zelf een SAM-studente. Dit project kwam tot stand in nauwe samenwerking met de secundaire scholen uit de regio Kortrijk. PS. Als iemand zich ook geroepen voelt als sponsor op te treden, geef dan een seintje aan Dirk!

SAM publi 2017.pdf

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Maatschappelijk engagement
Stel hier je vraag bij dit blogbericht