08/03/2018

Publius aanbevolen in Chambers 2018

Publius wordt opnieuw aanbevolen door Chambers 2018. En dit jaar worden we geprezen in 2 categorieën!

Environment (Band 3)

What the team is known for:
Well-respected firm specialising in the environmental and administrative aspects of public law. Assists with matters relating soil and noise pollution, as well as advising on urban zoning. Clients include a range of private companies, as well as government, local and regional authorities.
 Strengths
Clients laud the firm for its "high-quality, pragmatic and solution-driven" approach. Interviewees also praise the lawyers' "smart and strategic" advice.  
Work highlights 
Advised the Flemish Government on proceedings against Brussels Airport in connection with noise pollution. Assisted the Crematorium of Kortrijk with urban zoning and environmental permits.  
Notable practitioners 
Dirk Van Heuven and Steve Ronse are key contacts within the department.

Public law (band 4)

What the team is known for 
Niche public law firm with a strong presence across Belgium's Flemish Region. Advises across the full spectrum of public law, acting for local and regional governments on PPP projects, public procurement and the restructuring of government bodies. Other areas of expertise include public regulation relating to energy and climate change, contentious matters in the constitutional and administrative courts, and assisting private companies with permits and concessions for construction and development projects. The firm has gained Financien as a new client.  
Strengths
According to sources, the team's "client service is very good."  
Work highlights 
Advised the Flemish Government on the instrumental and legal guidelines concerning urbanistic infringements. Acted for the city of Aalst on a public-private partnership in relation to the designing, financing and building of a new public parking place.  
Notable practitioners
Dirk Van Heuven focuses on various PPP projects, environmental issues and administrative law, representing local authorities in the Flemish region, and is particularly well regarded in the retail sector. His work highlights include advising the City of Kortrijk on the execution of its station project. Steve Ronse is noted for his work in administrative and environmental law, regularly advising regional governing authorities and private corporations. He also assists with public law mediation and litigation. He represented the Flemish Region in a procedure before the Council of State against the slaughterhouse of Tielt.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
26/02/2018

Wanneer kan een voorbereidende bestuurshandeling aangevochten worden?

De Raad van State legt het in het arrest nr. 240.783 van 22 februari 2018 nog eens uit:

'Terecht, zo lijkt, schrijft verzoekster op blz. 39 van haar inleidend verzoekschrift, dat het verlenen van de erkenning verschijnt als een complexe administratieve verrichting waarvan het thans bestreden erkenningsbesluit de eindbeslissing is, laatste schakel van een keten van voorbereidende bestuurshandelingen, en dat tegen de erkenning dan ook ontvankelijk als vernietigingsgrond elke onwettigheid mag worden aangebracht die ergens in de loop van de complexe administratieve verrichting is begaan en die geacht kan worden een determinerende
invloed op de eindbeslissing te hebben gehad.

De beoordeling van de ontvankelijkheid van de kandidaten is, zo lijkt, zo een beslissing die specifiek en noodzakelijk voorbereidend is op de eindbeslissing over de erkenning. Daarmee is echter niet gesteld dat die – mogelijk zelfs onregelmatige – voorbereidende bestuurshandeling zelf ook een aanvechtbare administratieve rechtshandeling is. In de regel zijn voorbereidende handelingen dat niet. Anders is het, wanneer de voorbereidende handeling voor de belanghebbende een dadelijk grievende vóórbeslissing is. Dit zou het geval zijn, bijvoorbeeld, indien verzoeksters kandidatuur onontvankelijk was verklaard, wat niet is gebeurd. De beslissing waarbij één van haar concurrenten ontvankelijk wordt verklaard, lijkt evenwel geen zulke aanvechtbare vóórbeslissing te zijn, aangezien die beslissing op het eerste gezicht niet specifiek de rechtspositie van verzoekster bepaalt, noch aan verzoekster definitief nadeel berokkent. Dat een concurrent een ontvankelijk verklaard dossier heeft ingediend mag de kansen op erkenning van verzoekster dan wel beïnvloeden, maar het sluit haar niet uit van de beoogde erkenning'.

Het onontvankelijk bevinden van een kandidaat in een mededingsprocedure, laat het dan voor een overheidsopdracht, een concessie of een erkenning als lokale radio-omroep (zoals in deze zaak) zijn, is een voorbereidende beslissing die niet afzonderlijk kan aangevochten worden, tenzij het verzoekende partij zelf uitsluit van de verdere procedure.  De niet gekozen kandidaat kan tegen de eindbeslissing evenwel ontvankelijk opwerpen dat de kandidatuur van de verkozen kandidaat eigenlijk uitgesloten had moeten worden.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
31/01/2018

Dirk Van Heuven en Meindert Gees spreken over de Codextrein (IFE, 20 maart 2018, Antwerpen)

Op 29 november 2017 werd in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, beter bekend als ‘de Codextrein’, goedgekeurd. Heel wat van deze bepalingen zijn eind december, net voor de jaarwisseling, in werking getreden. Gedurende deze studienamiddag zullen 3 experts op het vlak van omgevingsrecht de belangrijkste wijzigingen kritisch toelichten. Klik hier als u het volledige programma wil raadplegen.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Meindert Gees, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht