29/06/2017

Deborah en Leandra spreken op Studiedag Omgeving (1 december 2017, Escala)

Op 1 december 2017 spreken zowel Deborah Smets als Leandra Decuyper op de Studiedag Omgeving, georganiseerd door Escala.

Deborah zal er spreken over het plan-MER-integratiedecreet, terwijl Leandra een toelichting zal geven bij de nieuwe handelsvestigingsreglementering.

U vindt hier meer details over de studiedag, alsook een link naar de inschrijvingspagina.

23/01/2017

Steve Ronse en Deborah Smets publiceren hoofdstuk ‘Vergunningen – Algemeen’ in het boek ‘Contractuele Clausules. Koop onroerend goed’ (BALLON, G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V. e.a., Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 807)

In deze bijdrage gaan Steve en Deborah kort in op de stedenbouwkundige aspecten van een verkoopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. Zo wordt nagegaan of de stedenbouwkundige vergunning een constitutief element van de aannemingsovereenkomst is, hetgeen samengaat met de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen voor de aannemingsovereenkomst zijn wanneer de stedenbouwkundige vergunning miskend wordt.

Blog Publius Nieuws
Tags Deborah Smets, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
15/07/2016

Steve Ronse en Deborah Smets schrijven hoofdstuk 'Vergunningen' in het boek 'Aanneming Bouwwerken' (BALLON, G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V. e.a., Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 460)

In deze bijdrage gaan Steve en Deborah kort in op de stedenbouwkundige aspecten van de aannemingsovereenkomst. Zo wordt nagegaan of de stedenbouwkundige vergunning een constitutief element van de aannemingsovereenkomst is, hetgeen samengaat met de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen voor de aannemingsovereenkomst zijn wanneer de stedenbouwkundige vergunning miskend wordt.

Blog Publius Nieuws
Tags Deborah Smets, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht