27/01/2014

Publius haalt 3 nieuwe overheidsopdrachten binnen!

Een mooie start voor Publius in 2014. Er werden 3 overheidsopdrachten binnengehaald. 

Steve Ronse is aangesteld voor de gunningsopdracht 'Studie inzake het bepalen van een algemene methodologie voor de depenalisering van milieuschendingen en de screening aan de hand van deze methodologie van de VLAREM-regelgeving.'

Sofie Logie is enerzijds aangesteld voor de opmaak van het bestek en de begeleiding bij de gunning van een parkeerconcessie te Vilvoorde, anderzijds is zij aangesteld voor juridische dienstverlening voor de begeleiding van de stad Tielt bij stadsvernieuwingsproject Masterplan Kortrijkstraat.

Blog Publius Nieuws
Tags Concessies, Sofie Logie, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/10/2013

Sofie Logie spreekt op studiedag ‘Overheidsopdrachten – het KB Algemene uitvoeringsregels toegelicht’ (Gent, Vanden Broele, 9 oktober 2013)

Op 14 februari 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Dit kb vervangt de AUR en de AAV van 26 september 1996. Sofie zal spreken over het eerste hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’. Interesse? Klik hier.

Blog Publius Nieuws
Tags Concessies, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/04/2008

Dirk Van Heuven publiceert noot: "Zakelijke rechten op openbaar domein zijn mogelijk!" (T.B.O. 2008, 11-12).

In deze korte noot becommentarieert Dirk Van Heuven een belangwekkend arrest van het Hof van Cassatie van 18 mei 2007 waarin wordt gesteld dat een privaat recht van opstal kan gevestigd worden op een goed van het openbaar domein onder dubbele voorwaarde:- de bestemming tot het gebruik van allen moet gegarandeerd worden- zo ook het recht van de overheid op het openbaar domeingoed ten alle   tijde, gelet op de openbare bestemming, te regelen.Dirk stelt op het einde van de noot nog een provocerende vraag, met name waarin, in het licht van de versoepelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, precies nog het verschil bestaat tussen een domeinconcessie en een precair opstalrecht of een precaire huurovereenkomst?

Blog Publius Nieuws
Tags Concessies, Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht