02/02/2012

Ook een verwarde prijsverantwoording kan volstaan om een offerte onregelmatig te verklaren

In een niet-gepubliceerd arrest van 30 januari 2012 bevestigde het hof van beroep van Brussel dat een prijsverantwoording niet enkel kan verworpen worden omdat ze foutief of onvolledig is, maar ook omdat ze (te) verward is:

“Hieruit kan afgeleid worden dat de offerte van appellant als onregelmatig werd beschouwd wegens de verwarde en dan ook onvoldoende verantwoording door de aannemer van de eenheidsprijs in post nr. 11 en het abnormaal hoge verschil met de raming en het gemiddelde van de inschrijvers. Deze beslissing van het bestuur is op zich niet foutief.”

Referentie: Brussel, 30 januari 2012, A.R. 2009/AR/1875 (PUB501418)
20/12/2011

Niet becijferde prijsverantwoording (bij een overheidsopdracht) is mogelijk voor totaalprijs

De Raad van State heeft in het arrest nr. 212.691 van 19 april 2011 aangegeven dat “niet cijfermatige gegevens een prijsverantwoording [kunnen] uitmaken, te meer omdat in dit geval een prijsverantwoording werd gevraagd voor de totaalprijs”.

Dit is ook maar logisch. Anders oordelen zou immers betekenen dat de inschrijver alle kosten zou moeten verantwoorden opdat een totaalprijs kan verantwoord worden.

Vandaar dat in de praktijk zelden enkel prijsverantwoording wordt gevraagd voor de totaalprijs, maar veelal ook voor enkele in het oog springende posten.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Overheidscontracten
Tags Dirk Van Heuven, Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Prijsverantwoording
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags