17/01/2014

Nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten op komst

Het Europees Parlement heeft op 15 januari 2014 twee nieuwe richtlijnen aangenomen die de bestaande twee richtlijnen 2004/18/EG - klassieke sectoren en 2004/17/EG -speciale sectoren zullen vervangen. Nadat de richtlijnen in het Publicatieblad gepubliceerd zijn, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd voor de implementatie ervan.

Lees hier de belangrijkste veranderingen die de nieuwe richtlijnen beogen.

We houden u op de hoogte op de wijze waarop België deze richtlijnen in het nationale recht zal omzetten.Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Europa, Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
17/01/2014

Nieuw: de concessierichtlijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement een aparte richtlijn aangenomen, gewijd aan de verlening van concessies die buiten het bereik van huidige richtlijnen vallen. Nadat deze richtlijn gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben de lidstaten 24 maanden om deze te implementeren in intern recht.

Bij een concessie geeft de overheid tijdelijk aan de private onderneming het recht om een dienst uit te voeren, bijvoorbeeld de uitbating van havens, van parkeervoorzieningen of afvalverwerking. Omwille van het bijzonder belang is watervoorziening echter buiten deze richtlijn gehouden.

Lees hier het persbericht van het Europees parlement.

Wij houden u op de hoogte op de wijze waarop de Belgische overheid

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Concessies, Europa, Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/11/2012

Europese Commissie publiceert "best practices" voor groene aanbestedingen

De Europese Commissie publiceert op haar website een overzicht van "best practices" voor groene overheidsopdrachten.

Het (Engelstalige) document heet voluit "Green Public Procurement. A collection of good practices" en geeft concrete tips voor overheden die op een ecologische wijze willen aanbesteden.

Voorbeelden betreffen de aankoop van papier en van IT-producten, het onderhoud van gebouwen, het leveren van maaltijden, ...
08/12/2011

Europese Commissie publiceert drempelbedragen voor overheidsopdrachten in periode 2012-2013

Op 2 december 2011 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de verordening nr. 1251/2011 van de Europese Commissie met de drempelbedragen voor 2012 en 2013. Deze bedragen bepalen welke overheidsopdrachten aan de Europese bekendmakingsregels onderworpen zijn.

De bekendmakingsdrempels voor de klassieke sectoren zijn:
  • voor leveringen en diensten: 200.000 euro (vroeger: 193.000 euro)(met uitzondering van bepaalde "centrale overheden")
  • voor werken: 5.000.000 euro (vroeger: 4.845.000 euro)
De bekendmakingsdrempels voor de nutssectoren zijn:
  • voor leveringen en diensten: 400.000 euro (vroeger: 387.000 euro)
  • voor werken: 5.000.000 euro (vroeger: 4.845.000 euro)
Tags