01/03/2016

Over het hervormingsrecht van de deputatie na de omgevingsvergunning: een reactie van VVSG

VVSG reageert als volgt op het blogbericht 'Hervormingsrecht van de deputaties in de beroepsprocedure tegen stedenbouwkundige vergunningen onder vuur'. N-VA-volksvertegenwoordiger Bart Nevens liet tin het Vlaams Parlement optekenen:

'Het beroep bij de deputatie is tijdrovend, energieverslindend en kost geld. Laat ons ermee stoppen. Laat ons de suggestie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) volgen. Ze stellen voor dat men bij de deputatie nog in beroep kan gaan, maar niet meer voor het inhoudelijke'. 

VVSG heeft bij ons als volgt gereageerd:

'Wij hebben in de commissie decentralisatie inderdaad (tevergeefs) voorgesteld om het beroep te beperken. (ruimte & leefmilieu fiche 06 = p. 129 in het eindverslag op http://binnenland.vlaanderen.be/decentralisatie )
Wij stelden voor dat het beroep zou beperkt worden tot de gevallen dat de gemeentelijke beslissing juridisch niet correct is, niet wettig is (incl. motiveringsplicht, incl. niet tijdig beslissen = stilzwijgende weigering)

Maar er is een misverstand over wat in ons voorstel de provincie mag doen als de gemeente juridisch in de fout ging. In dat geval moet de provincie zich niet beperken tot het vernietigen van de foutieve gemeentelijke beslissing en het dossier naar de gemeente terug te sturen om opnieuw te beslissen. Als de gemeente in de fout ging, dan mag de provincie zelf het dossier beoordelen en de vergunning al of niet uitreiken, met dezelfde beleidsruimte als de gemeente. Op dat punt hebben we geen wijziging aan de beroepsprocedure voorgesteld. Er is dus geen vertraging omdat het dossier terug naar de gemeente zou moeten om opnieuw te beslissen en er is geen blokkeringsrecht voor de gemeente door haar stilzitten.

Als een gemeentelijke beslissing daarentegen juridisch wél correct is, dan mag de provincie die niet herschrijven omdat zij binnen hetgeen wettelijk mogelijk is (beleidsruimte) een andere keuze wil maken dan de gemeente. Ons voorstel is niet meer dan dat. Anders dan nu zal de provincie dan niet meer kunnen tussenkomen bij goed onderbouwde beslissingen van de gemeente, maar behoudt men het beroepsrecht als de gemeente wel juridisch iets verweten kan worden.

Concreet zou dat kunnen luiden: Omgevingsvergunningsdecreet, art. 63. (onderstreept = toegevoegd t.o.v. huidige tekst)
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52 (=beroepsoverheid), onderzoekt de wettigheid van de bestreden beslissing.
Als de bestreden beslissing onwettig is, dan onderzoekt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, de vergunningsaanvraag in haar totaliteit. 

Niettemin bedankt om deze discussie onder de aandacht te brengen op uw blog'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Administratief beroep, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Omgevingsvergunning
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/02/2016

Omgevingsvergunning een feit vanaf 23 februari 2017

In het Belgisch Staatsblad van vandaag, 23 februari 2016 (Editie 1), wordt het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning gepubliceerd.

Het decreet en het uitvoeringsbesluit treden in werking één jaar na de bekendmaking in het Staatsblad.

Vanaf 23 februari 2017 vervangt de omgevingsvergunning dan ook de stedenbouwkundige en de milieuvergunning.  
21/02/2016

Hervormingsrecht van de deputaties in de beroepsprocedure tegen stedenbouwkundige vergunningen onder vuur

Lees hier de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauwvliege en het antwoord van de minister.

Bart Nevens concludeert:

'Het beroep bij de deputatie is tijdrovend, energieverslindend en kost geld. Laat ons ermee stoppen. Laat ons de suggestie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) volgen. Ze stellen voor dat men bij de deputatie nog in beroep kan gaan, maar niet meer voor het inhoudelijke. Laat het dossier, zoals in het nieuwe decreet staat, dan terugvloeien naar de lokale besturen, na aanpassing. Dan kunnen de plannen terug in openbaar onderzoek worden gebracht. Laat ons het tussenniveau eindelijk aanpakken. Er is de suggestie van de VVSG. Ik vraag u, minister, om aan tafel te gaan zitten met de vertegenwoordigers van de lokale besturen.'

Sommigen pleiten al langer voor het afschaffen  het beroepsrecht van derden voor de deputatie.

Het hervormingsrecht van de deputatie afschaffen is een andere zaak en heeft verregaande consequenties voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning.  Een. De gemeente wordt dan inhoudelijk heer en meester, met slechts een marginale controle (in het licht van de wettigheidscontrole)  door opeenvolgend de deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.  Twee. Het is maar de vraag of een vernietigingstoezicht van de deputatie leidt tot een versnelling van de procedure. Drie.  In elk geval moet het hervormingsrecht behouden blijven bij een stilzwijgende weigering, zo niet dreigt de facto een 'blokkeringsrecht' voor de gemeente.
02/12/2015

Bezoek Omgevingsloket.be voor meer info over de nieuwe omgevingsvergunning

Alle regelgeving (Omgevingsvergunningdecreet, het uitvoeringsbesluit en alle bijlagen) en heel wat praktische informatie over de omgevingsvergunning  vind u terug op omgevingsloket.be, nieuwe website die uitgaat van de Vlaamse overheid.

Weet u dan nog niet genoeg, dan kunt u bij ons terecht :).

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Leandra Decuyper, Lokale besturen, Omgevingsvergunning
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/12/2015

Uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning definitief goedgekeurd!

Op 27 november 2015 werd het besluit tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Het is nu wachten op de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

De omgevingsvergunning treedt in werking 1 jaar na de publicatie van huidig uitvoeringsbesluit. Het ziet er dus naar uit dat vanaf 1 januari 2017 de omgevingsvergunning in voege zal zijn.

Meer nieuws volgt...

Lees de integrale tekst van het omgevingsvergunningsbesluit alvast hier.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Leandra Decuyper, Lokale besturen, Omgevingsvergunning
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags