09/05/2017

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd

In een eerder blogbericht van 10 april 2017 hebben we reeds bericht dat het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren definitief werd goedgekeurd. Intussen werd dit koninklijk besluit van 18 april 2017 ook gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 9 mei 2017. Met uitzondering van 1 artikel, treedt dit koninklijk besluit in werking op 30 juni 2017.

Gepost door Günther L'heureux

Blog Lokale Besturen, Overheidscontracten
Tags Günther L'heureux, Overheidscontracten
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/11/2013

Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen inzake 'Wonen in eigen streek' en 'Sociale lasten' uit het Grond- en Pandenbeleiddecreet

Met twee arresten van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof belangrijke onderdelen uit het Grond- en Pandenbeleiddecreet vernietigd.

Bij arrest nr. 145/2013 vernietigt het Grondwettelijk Hof het integrale hoofdstuk 3 van titel 1 van boek 4 van het Grond- en Pandenbeleiddecreet. Dit hoofdstuk bevat de regeling inzake sociale lasten. Hiermee wordt een belangrijke pijler van het Grond- en Pandenbeleid onderuit gehaald. Via het van rechtswege opleggen van deze sociale lasten in stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen werd immers de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod beoogd.

De bepalingen inzake sociale lasten in het kader van de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod (hoofdstuk 2 van titel 2 van boek 4) blijven onverminderd gelden.

Gelet op de terugwerkende kracht van de vernietiging opent dit perspectieven voor degene wiens project onderworpen was aan een sociale last om de gemaakte kosten en uitgaven om aan deze last te voldoen terug te vorderen van het Vlaamse gewest.

Bij arrest nr. 144/2013 werd dan weer boek 5 van het Grond- en Pandenbeleiddecreet vernietigd. dit boek 5 bevat maatregelen om het wonen in eigen streek te stimuleren.Lees hier het artikel op onze blog Grondwettelijk recht.

Gepost door Günther L'heureux

Blog Grondwettelijk Recht, Lokale Besturen
Tags Grond & Pandendecreet, Grondwettelijk Hof, Grondwettelijk recht, Günther L'heureux, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags