09/07/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Bedreigt de Bolkesteinrichtlijn de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nummer 3, p.49)

Het betreft het derde juridische advies van Dirk Van Heuven en Steve Ronse in het vakblad Retail Update Magazine.

Er wordt nader ingegaan op de Dienstenrichtlijn, ook de Bolkensteinrichtlijn genoemd, dewelke in werking treedt op 28 december 2009.De auteurs stellen zich de vraag of deze richtlijn niet de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen van 13 augustus 2004 in het gedrang brengt? Zij zijn de mening toegedaan dat dit effectief het geval is en wel om twee redenen:- het is onzeker of de behoefte aan een sociaal-economische vergunning kan gerechtvaardigd worden om een dwingende reden van algemeen belang- het is zeer de vraag of de wettelijke criteria en elementen waaraan een aanvraag om een sociaal-economische vergunning wordt getoetst, aanvaardbaar zijn in het licht van artkel 14.5 Dienstenrichtlijn, dat in beginsel precies economische criteria verbiedt

Inmiddels is de Vlaamse minister van Economie Patricia Ceysens de mening toegedaan dat economische criteria niet mogen meespelen om een vestiging te weigeren.Twee opmerkingen daarover. Ten eerste is minister Ceysens ons inziens desbetreffend niet de bevoegde minister. Ten tweede loopt de minister op de zaken vooruit, nu de Dienstenrichtlijn eerst van toepassing komt op 28 december 2009.

Lees hier het artikel: 2505_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/04/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Binnenkort een regionalisering van de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nr. 2, 66)

Zoals we eerder in ons nieuws hebben bericht, schrijven Dirk Van Heuven en Steve Ronse regelmatig een bijdrage in het vakblad Retail Update Magazine.

Ditmaal wordt ingegaan op het akkoord dat binnen de "Raad van Wijzen" werd bereikt om de handelsvestigingenreglementering naar de gewesten over te hevelen.Een regionalisering van deze materie kan het begin zijn van een werkelijke eenheidsvergunning, waarin zowel de stedenbouwkundige - als de milieu-, als de sociaal-economische vergunning verenigd zijn.Het voorstel binnen de Raad van Wijzen voorziet in een specifieke overlegprocedure voor projecten van handelsvestigingen in het grensgebied van een ander gewest.

Lees hier het artikel: 2506_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags