21/01/2014

Bestuurlijke dwangsom in DABM een feit

Vandaag is in het Belgisch Staatsblad het decreet van 22 november 2013 tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid gepubliceerd.

De belangrijkste wijzingen hebben betrekking op de verruiming van het begrip milieu-inbreuk, de territoriale bevoegdheid van toezichthouders van politiezones, het vijfjaarlijkse herzien van het handhavingsbeleid, de invoering van bestuurlijke dwangsom en verzoek tot opleggen van bestuurlijke maatregelen.

Binnenkort kan dus een bestuurlijke dwangsom worden opgelegd voor het geval de bestuurlijke maatregelen bij een  milieu-inbreuk of milieumisdrijf, zoals een bevel om aan een milieu-inbreuk of milieumisdrijf te verhelpen of een een stopzetting van werkzaamheden, handelingen of activiteiten, niet worden gerespecteerd.  Dit kan een voor de overheid bijzonder efficiënte en voor de bedrijven een bijzonder kostelijke en afschrikwekkende manier zijn om milieu-inbreuken en milieumisdrijven te voorkomen (veel meer dan een gewone strafuitspraak).

Lees hier een commentaar van Enviro+.

Lees hier een eerder bericht van VOKA.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags DABM, Dirk Van Heuven, Handhaving milieu, Milieurecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags