03/11/2015

Omzendbrief Grootschalige Detailhandel heeft geen verordenend karakter

Zo besliste de Raad van State in het arrest nr. 230.454 van 10 maart 2015.

Verzoekende partij wierp op dat de motivering van een ruimtelijk uitvoeringsplan strijdt met de de omzendbrief RO2011/01 van 9 december 2011 ‘Afwegingskader voor grootschalige detailhandel’.  De Raad van State antwoordde:

'Het betoog van de verzoekende partij dat de voormelde motivering strijdt met de omzendbrief, kan niet tot vernietiging leiden, nu de omzendbrief niet verordenend van aard is. Het betoog van de verzoekende partij dat zij deze tegenstrijdigheid in haar bezwaar heeft aangevoerd, zonder dat de
Procoro daarop heeft geantwoord, vitieert het bestreden PRUP evenmin'. 

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen
Tags Afwegingskader detailhandel, Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
20/02/2012

Ruimtelijke afwegingskader grootschalige detailhandel gepubliceerd

Enkele maanden geleden berichtten wij op de blog Handelsvestigingen.info reeds over de definitieve versie van de omzendbrief "Afwegingskader voor grootschalige detailhandel".

Vrijdag 17 februari 2012 werd deze omzendbrief, gekend onder de referentie RO 2011/01, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De omzendbrief is tevens beschikbaar op de website ruimtelijkeordening.be.

De omzendbrief past in de verdere uitwerking van de startnota "Winkelen in Vlaanderen" en werd opgemaakt door de minister van ruimtelijke ordening in samenspraak met de minister van economie.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Afwegingskader detailhandel, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags