27/10/2019

Ken je deze interessante link? Arrestendatabank Vlaams Handhavingsbeleid

In de Arrestendatabank vindt u de geanonimiseerde rechtspraak terug die verband houdt met de handhaving inzake ruimtelijke ordening, woonbeleid, milieu, dierenwelzijn, werk en sociale economie.