07/11/2007

Dirk Van Heuven en Jan Beleyn publiceren artikel: "Verjaring herstelvorderingen" (NjW 2007, 732-736)

Het reeds veel besproken decreet van 4 juni 2003 heeft artikel 146 lid 3 Stedenbouwdecreet 1999 in die zin gewijzigd dat onder bepaalde omstandigheden 'de strafsanctie niet geldt' voor instandhoudingsmisdrijven in stedenbouwaangelegenheden. De wat ongelukkige formulering van deze regeling heeft geleid tot een felle discussie in rechtspraak en rechtsleer over de vraag of er sprake is van een strafuitsluitingsgrond dan wel van een opheffing van het strafrechtelijk karakter van de instandhouding van wederrechtelijk uitgevoerde werken en handelingen. De auteurs verdedigen nadrukkelijk de tweede visie, en verduidelijken de gevolgen hiervan voor de verjaring van de herstelvordering. Hun conclusie luidt dat, in acht genomen dat artikel 2262bis § 1 lid 2 en 3 B.W. van toepassing is op de herstelvordering, er vanaf 22 augustus 2008, dit is 5 jaar na de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003, sprake kan zijn van verjaring van de herstelvordering voor stedenbouwkundige instandhoudingsmisdrijven in andere dan kwetsbare gebieden.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Jan Beleyn, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
05/11/2007

GSM-Masten in de Duitstalige gemeenschap

De Raad van State oordeelde over een beroep tot vernietiging van een stedenbouwkundige vergunning die verleend was aan Mobistar (R.v.St., Freches, nr. 175.730, 12 oktober 2007):

"In der Erwägung, dass der angefochtene Rechtsakt eine Städtebaugenehmigung ist; dass der Kläger den von ihm selber mitgeteilten Plänen zufolge ungefähr 700 Meter entfernt von der bereits bestehenden Antenne wohnt; dass diese Antenne sich außerdem auf einem Grundstück befindet, das höher liegt als dasjenige des Wohnsitzes des Klägers; dass der Kläger zur Unterstützung seiner Behauptung verschiedene Artikel über die Folgen der Wellen für die Gesundheit beifügt; dass der Ton dieser Artikel selber vorsichtig und hypothetisch ist; dass der Kläger nicht nachweist, er habe ein bestehendes, gegenwärtiges und sicheres Interesse an der Klageerhebung."

Gepost door Tim Vermeir

Tags GSM-mast, Nutsvoorzieningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags