30/10/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Stedenbouw en milieurecht kunnen zware impact hebben op toekomstige ontwikkeling" (Ondernemers, 2008/15, 28)

Bij heel wat overdrachten van onroerend goed of van aandelen van vennootschappen, komen belangrijke publiekrechtelijke aspecten kijken. Vaak raken ze op de achtergrond omdat alle aandacht gaat naar louter financiële, fiscale en vennootschapsrechtelijke componenten. Maar in een onderneming zijn ruimtelijke ordening en milieurecht vaak van even groot of zelfs van doorslaggevend belang. In dit advies tonen Dirk Van Heuven en Steve Ronse enkele publiekrechtelijke aspecten die moeten worden  getoetst bij de overdracht van een onroerend goed of van aandelen.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/10/2008

Dirk Van Heuven en Sofie Logie publiceren artikel: "La théorie du ''in house" de la coopération intercommunale en Flandres"

Op 29 januari 2008 hebben we bericht over de toespraak van Dirk Van Heuven in het Waals Parlement tijdens een congres georganiseerd door de Association francophone des sciences de l'administration et de la gestion publique.

Dirk lichtte toen toe hoe de Vlaamse intergemeentelijke samenwerkings-verbanden reageren op de "in house"-theorie van het Hof van Justitie, een van de meest delicate problematieken in de overheidsopdrachten-reglementering.Thans is de uitgebreide tekst, geschreven door Dirk Van Heuven en Sofie Logie, opgenomen in een handboek genaamd "Les modes de cooperation des services publics locaux au regard du droit européen. Contractualisation, mise en concurrence, marché public et exception "in house"" (Kluwer 2008).

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/10/2008

Bram Vandrome assistent aan KULAK

Na het afronden van zijn rechtenstudies is Bram onlangs afgestudeerd met grote onderscheiding in de specialisatieopleiding Milieurecht aan de universiteit van Gent. Gezien de opleiding in de rechten niet echt veel vakken bevat die zich specifiek toespitsen op het milieurecht, besloot Bram gedurende zijn stage als advocaat ook de master na master aan de universiteit van Gent te volgen; dit gespreid over twee jaar.

Bram kan blijkbaar geen afscheid nemen van de universiteit, want vanaf1 september 2008 is Bram ook werkzaam als assistent publiek recht aan de Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Kortrijk.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags