20/08/2008

Publius breidt uit

Jonas Riemslagh zal vanaf 1 oktober 2008 werken bij Publius. Het is de bedoeling om Jonas hoofdzakelijk in te zetten in wat wij nieuw publiek recht noemen en dus in dossiers van publiek-private samenwerking, verzelfstandigingsoperaties van overheden, vereenvoudigingsdossiers e.d.m. Bovendien zal Jonas ook worden opgeleid in overheidsopdrachten-recht.Jonas is net afgestudeerd aan de universiteit van Gent en heeft zijn laatste semester doorgebracht aan de Hofstra universiteit in New York.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/07/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Bedreigt de Bolkesteinrichtlijn de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nummer 3, p.49)

Het betreft het derde juridische advies van Dirk Van Heuven en Steve Ronse in het vakblad Retail Update Magazine.

Er wordt nader ingegaan op de Dienstenrichtlijn, ook de Bolkensteinrichtlijn genoemd, dewelke in werking treedt op 28 december 2009.De auteurs stellen zich de vraag of deze richtlijn niet de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen van 13 augustus 2004 in het gedrang brengt? Zij zijn de mening toegedaan dat dit effectief het geval is en wel om twee redenen:- het is onzeker of de behoefte aan een sociaal-economische vergunning kan gerechtvaardigd worden om een dwingende reden van algemeen belang- het is zeer de vraag of de wettelijke criteria en elementen waaraan een aanvraag om een sociaal-economische vergunning wordt getoetst, aanvaardbaar zijn in het licht van artkel 14.5 Dienstenrichtlijn, dat in beginsel precies economische criteria verbiedt

Inmiddels is de Vlaamse minister van Economie Patricia Ceysens de mening toegedaan dat economische criteria niet mogen meespelen om een vestiging te weigeren.Twee opmerkingen daarover. Ten eerste is minister Ceysens ons inziens desbetreffend niet de bevoegde minister. Ten tweede loopt de minister op de zaken vooruit, nu de Dienstenrichtlijn eerst van toepassing komt op 28 december 2009.

Lees hier het artikel: 2505_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/07/2008

Jürgen Vanpraet publiceert, samen met professor Jan Velaers, artikel: "De materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand (I)", T.B.P. 2008, 323-345

Sedert begin dit jaar is Jürgen assistent publiek recht aan de Universiteit Antwerpen.Samen met "zijn" professor, Jan Velaers, publiceert hij in dit gezaghebbende tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht een tweeledig artikel over de materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand.Jürgen zal ook doctoreren over de moeilijke problematiek van de bevoegdheidsverdeling.Ook Dirk Van Heuven was destijds assistent aan de Universiteit Antwerpen en werkte er samen met Jan Velaers. Twintig jaar later treedt Jürgen in zijn voetsporen, hopelijk om nog beter te doen (en dus om de titel doctor te bekomen). Alleszins is deze bijdrage een bewijs dat ons kantoor ook vraagstukken inzake bevoegdheidsverdeling aankan.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/07/2008

Steve Ronse spreekt over het nieuwe Bodemdecreet op studiedag van 28 augustus 2008

De Tijd, het Rechtskundig Weekblad en M&D Seminars organiseren op 27 en 28 augustus de prestigieuze Juristendagen te Sint-Martens-Latem en Brasschaat. Op één van de sessies zal Steve Ronse fungeren als spreker over het nieuwe Bodemdecreet. Specifiek zal hij ingaan op de regeling inzake overdrachten van grond.

Klik hier voor meer info aangaande de verschillende sessies.

Inschrijven kan via www.juristendagen.be/detijd

Blog Publius Nieuws
Tags Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
27/05/2008

Dirk Van Heuven wordt geprezen in de editie Chambers 2008

Elk jaar wachten advocaten vol ongeduld op hun ranking in de Legal 500 en de Chambers, zijnde de twee internationale naslagwerken waarin advocaten en advocatenkantoren worden gerangschikt.

Als spiksplinternieuw kantoor (het onderzoek geschiedde in de maanden oktober - januari) kon Publius niet verwachten reeds gerangschikt te worden. Niettemin wordt Dirk benoemd als "notable practitioner":"Peers* describe him as "very specialised and fantastic for traditional public law", while clients value his "solution-driven approach and ability to provide personalised advice".

Publius hoopt als gespecialiseerd kantoor binnen enkele jaren een prominente plaats in te kunnen nemen in de rankings.

 

* Daarmee wordt bedoeld andere gespecialiseerde advocaten in publiek recht.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags