Filosofie.
Natuurlijk beschikt Publius over uitstekende advocaten, maar we zijn niet de enigen. We maken het verschil door onze no-nonsense approach, die tussen de klassieke advocatuur en consultancy in ligt. Nog steeds zijn er heel wat vooroordelen tegenover advocaten. Advocaten lossen geen problemen op, ze creëren problemen. Als je één probleem aanbrengt, krijg je er tien voor in de plaats. Advocaten zijn peperduur. In adviezen vind je alles terug, de pro’s en de contra’s, uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, de mogelijke opties, maar een duidelijk advies na een risico-inschatting? Publius maakt komaf met deze vooroordelen en kiest resoluut voor een eigentijdse invulling van de advocatuur.

Wij zien onszelf als een juridische raadgever die samen met de klant naar oplossingen zoekt. Voor ons zijn er geen problemen, enkel uitdagingen. Wij zeggen je waar het op staat. Indien wij denken dat je maar weinig kans maakt in een procedure, dan laten wij dat ook weten. Desnoods adviseren wij om voor de korte pijn te kiezen. Is PPS (publiek-private samenwerking) voor jou niet de wonderoplossing, dan melden wij dat. Als een procedurekost bovenmatig groot is in verhouding tot de reële strijdwaarde, dan hoor je dat van ons. De goede zaken zeggen wij natuurlijk ook. We kiezen bewust voor een voornaamcultuur. We mogen dan meesters zijn in overheidsrecht, spreek ons maar aan met onze voornaam. En communiceren doen we niet enkel in een vergadering of telefonisch, maar ook in conference call, per mail en soms wel eens per sms.

Advisering.
Samen met onze klant zoeken we oplossingen die procedures kunnen vermijden. Onze adviezen zijn niet langer dan nodig en to the point. We zullen altijd zeggen wat onze voorkeur is (desnoods mondeling), maar de klant en niemand anders beslist. En graag nemen we de pen om een besluit, contract of ander geschrift voor te bereiden.

Procedures.
Natuurlijk procederen we ook, als eiser, verweerder of tussenkomende partij. Publiusadvocaten hebben al duizenden procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en voor tal van andere administratieve en gewone rechtscolleges en rechtbanken. We zijn ook thuis in het 'adminstratieve strafrecht', zoals over stedenbouw- en milieumisdrijven of nog over belangenneming.

Studieopdrachten.
Publius doet regelmatig mee aan overheidsopdrachten in materies die ons nauw aan het hart liggen. Het gaat dan vaak over multidisciplinaire opdrachten waarbij wordt onderzocht of de huidige wetgeving voldoende performant is, dan wel kan verbeterd worden. Onze advocaten liggen aan de basis van nogal wat nieuwe rechtsregels.

Due diligence.
We hebben een ruime ervaring in due diligence, waarbij wij dan de publiekrechtelijke aspecten (stedenbouw, milieu, bodem, ...) voor onze rekening nemen.

Bestuursbemiddeling.
Een bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar.