Publius Express 01-08-2018

Onleesbaar? Klik hier

Alternatieve financiering van schoolinfrastuctuur voor het Gemeenschapsonderwijs doorstaat toets van het Grondwettelijk Hof

Grondwettelijk Hof schorst nieuwe regeling in 'Codextrein' aangaande het mengen van delfstoffen met abraakmaterialen in ontginningsgebied!

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (met de befaamde 'betonstop') goedgekeurd door Vlaamse Regering!

Binnenkort bestemmingsneutraliteit voor windturbines?

Publieke inspraak Plan-MER watergevoelige openruimtegebieden (tot en met 30 augustus)

Wat als een tuchtfeit wordt bewezen met schending van de privacyregels?


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven