Publius Express 15-07-2018

Onleesbaar? Klik hier

Lage drempel bij Raad van State voor milieuverenigingen

Meindert Gees schrijft een hoofdstuk over de nieuwe informatieplichten en aansprakelijkheden in Duiding koop-verkoop onroerende goederen 2018

Over de opzettelijke fout, overheidsaansprakelijkheid en verzekeringsdekking

Grondwettelijk Hof bevestigt: ontslag contractueel ambtenaar NIET onderworpen aan formele motiveringsplicht

Stad Aalst - opmaak ontwikkelingskader 'De Kaaien' (2018)

Meindert Gees publiceert artikel in RABG: Oprichting Raad voor Vergunningsbetwistingen op grond van impliciete bevoegdheden: wat we zelf doen, doen we beter?


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven