Publius Express 01-05-2018

Onleesbaar? Klik hier

Wijziging verjaringstermijn voor bestuurlijke maatregelen bij milieuschendingen op komst?

Een koopovereenkomst kan worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een blanco bodemattest of een bodemattest waaruit blijkt dat er geen bodemverontreiniging is!

Over gemeentelijke en gewestelijke bevoegdheden inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Overgangsregeling Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid vernietigd door Grondwettelijk Hof!

Multi-reparatiebesluit overheidsopdrachten treedt in werking

De milieuvergunning in eerste aanleg herleeft NOOIT na vernietiging van de beroepsbeslissing door de Raad van State

Over de motiveringsplicht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Meindert Gees spreekt op studiedag Vlaams grondbeleid en regelgeving (24 mei 2018, Brussel, EBP)


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven