Publius Express 01-11-2018

Onleesbaar? Klik hier

Verliest de verzoekende partij die zich beriep op voorschriften van een verkaveling (of een BPA) van meer dan 15 jaar oud, na de Codextrein het belang bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Het verlies van het administratief dossier kan in burgerlijke zaken een uitstekend verweermiddel zijn!

Onteigeningsdecreet doorstaat toets Grondwettelijk hof

Moeilijk te vervullen voorwaarde is geen onmogelijke voorwaarde

Vlaamse Regering keurt het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving principieel goed

Wanneer is een stakingsbevel tegen permanent verblijven in een weekendverblijpark kennelijk onredelijk?

Meindert Gees spreekt over onteigening (6 november 2018, studiecyclus permanente vorming Jonge Balie Dendermonde).


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven