Publius Express 01-09-2017

Onleesbaar? Klik hier

Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie: detailhandel wordt wel degelijk gevat door de Dienstenrichtlijn

Wanneer kan je een dwangsom vorderen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Publius 10 jaar!


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven