Publius Express 01-06-2017

Onleesbaar? Klik hier

Aankondiging openbaar onderzoek ‘Publiciteitsverordening’

Huidige overgangsregeling Omgevingsvergunning blijft van toepassing tot 1 januari 2018!

Aangepaste beslissingsboom omgevingsvergunning (23/2/2017 - 1/1/2018)

Nieuwe watertoetskaart 2017

Stopzetting openbaar onderzoek meest kwetsbare waardevolle bossen

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter publiceren artikel 'Vrijheid blijheid bij keuze van de herstelvordering' (TOO 2017, nr. 1, 105-107)

Publius maakt sinds kort deel uit van het NILS-netwerk


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven