Publius Express 15-02-2017

Onleesbaar? Klik hier

Dwangsom in een arrest bij UDN? Het kan voor de Raad van State

Kan de beroepstermijn lopen niettegenstaande een gebrekkig attest van aanplakking?

'Betonstop' en het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Beslissingsboom omgevingsvergunning (23/2 tot 31/5/2017)

Binnenkort ook een verplicht openbaar onderzoek bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen

Wist je ...


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven