Publius Express 01-02-2017

Onleesbaar? Klik hier

Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017. Of toch niet helemaal?

Nieuw KB in de maak dat sociale dumping bij overheidsopdrachten bestrijdt

Binnenkort ook rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Steve Ronse en Deborah Smets publiceren hoofdstuk ‘Vergunningen – Algemeen’ in het boek ‘Contractuele Clausules. Koop onroerend goed’ (BALLON, G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V. e.a., Antwerpen, Inters

Ook in 2017 sponsort Publius het SAM-project van Lions Club Kortrijk Mercurius.


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven