Publius Express 15-11-2017

Onleesbaar? Klik hier

Ontwerp Decreet Lokaal Bestuur ingediend in Vlaams Parlement

Uitvoeringsbesluit van het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd!

Raad van State beslecht discussie over artikel 8 aanvullend stedenbouwkundig voorschrift van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

Codextrein wordt in tweede stemming goedgekeurd, maar de inwerkingtreding van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid wordt uitgesteld!

Slides beschikbaar! Aanbesteder in moeilijkheden (National Tender Day, Brussel, 26 oktober 2017)


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven