Publius Express 01-10-2017

Onleesbaar? Klik hier

Uitvoeringsbesluit Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid onderweg!

Waar kan je luchtfoto's vinden?

Schadevergoedingsaanspraak in overheidsopdrachten mogelijk zonder voorafgaande procedure voor de Raad van State

Voortaan nog maar één vergunning voor winkels (De Tijd)

Dirk Van Heuven schrijft artikel ‘Aanbestedende overheid in moeilijkheden – Hoe concreet te handelen bij (dreigend) faillissement van je opdrachtnemer?’ (in C. De Koninck e.a., Jaarboek Overheidsopdra

Merlijn De Rechter wordt praktijkassistent aan de KU Leuven


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven