Publius Express 15-01-2017

Onleesbaar? Klik hier

Adviezen Raad van State online!

Kaart met van archeologienota vrijgestelde gebieden uitgebreid

Strafrechtelijke geldboetes fors duurder

Meindert Gees publiceert artikel 'Omgekeerde medewerkingsplicht' van de burgerlijke rechter (noot onder RvS 15 juli 2015, nr. 231.961, Maes, TROS 2016, nr. 83, 175-180)

Publius steunt ook dit jaar de vzw Boeta. En jij kan ook helpen!

Roel Meeus publiceert over lage-emissiezones (T.Gem. 2016, 245-254)


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven