Publius Express 01-01-2017

Onleesbaar? Klik hier

Geen toets van een handelsvestigingsvergunningsaanvraag aan een Beleidsvisie Detailhandel mogelijk

Over de nadelen van een louter budgettaire motivering van een gemeentelijk belastingsreglement

Structuurplannen en stedenbouwkundig beleid van geen tel bij planschadevorderingen

Daar is de archeologienota 'light'

Vanaf 1 januari 2017 wordt de advisering van het Agentschap Onroerend Erfgoed ingeperkt (o.m. geïnventariseerde constructies)


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven