Publius Express 16-12-2016

Onleesbaar? Klik hier

Het Hof van Cassatie bevestigt de onverjaarbaarheid van het gewoontemisdrijf

Vernietigingsprocedure stuit vervaltermijn milieuvergunning

Geen ontvankelijke vordering zonder juiste KBO-inschrijving

Slides beschikbaar. Handhaving in de ruimtelijke ordening: wat brengt de omgevingsvergunningstoekomst? (Gooik, Plan+)

Slides beschikbaar: milieueffectenrapportage (4de dag van de Ruimtelijke ordening, Escala, Geel, 2 december)

Slides beschikbaar: Een lokaal handelsvestigingenbeleid. Wat, wanneer en waarom? (4de dag van de Ruimtelijke ordening, Escala, Geel, 2 december)


{accountcompany} info@publius.be www.publius.be

{accountaddress1} {accountzip} {accountcity} +32 3 270 33 50

Gulledelle 96/3 1200 Brussel +32 2 234 66 00

Beneluxpark 27B 8500 Kortrijk +32 56 74 56 00

Privacyverklaring | Uitschrijven | Inschrijven